01/21 18 114 info@janezdela.si

Poslanstvo zavoda je zaposlovanje težje zaposljivih oseb, ki zaradi svoje oviranosti nimajo možnosti zaposlovanja na odprtem trgu dela. Zavedamo se, da zaposlitev poleg zagotavljanja  materialne osnove pomembno vpliva na posameznikovo samospoštovanje, samoizpolnjevanje, občutek koristnosti, oblikovanje identitete in socialno interakcijo. Le trajna zaposlitev zadovoljivo vpliva na kakovost življenja, ekonomsko neodvisnost in osamosvojitev od podpore družbe in družine.

Trudimo se ustvarjati prijetno delovno okolje, kjer se upoštevajo posebnosti posameznika. Spoštovanje je temeljno načelo našega dela.

Poleg zaposlovanje težje zaposljivih oseb je naše vodilo tudi kvalitetna proizvodnja. V pekarni pripravljamo kruh in ostale izdelke brez dodanih aditivov. Vsakodnevno zagotavljamo ter dostavljamo sveže pečene izdelke.

Dostopnost