01/21 18 114 info@janezdela.si

Zaposlovanje težje zaposljivih oseb poteka skladno z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.  Postopek se začne na Zavodu RS za zaposlovanje, kjer osebe napotijo k izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije, katere cilj je usposobitev za delo in zaposlitev.

Po izdani odločbi o zaposlitvi na zaščitenem delovnem mestu, imajo invalidne osebe sklenjeno delovno razmerje z zaposlitvenim centrom in so upravičene do plače, regresa, nadomestila, dopusta, strokov prevoza, prehrane…

Zaposlovanje poteka skladno z Zakonom o delovnih razmerjih, Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, Pravilnikom o zaposlitvenih centrih ter drugimi notranjimi akti.

V našem zavodu za zaposlitev ni potrebna izobrazba, predvsem je pomembna motivacija za delo. V kolikor bi želeli dodatne informacije povezane z zaposlovanjem pri nas, smo vam vedno na voljo preko kontaktnih podatkov.

Dostopnost